O sdružení

Poslání sdružení

Jsme skupina lidí, kteří působí v Ústeckém kraji, s cílem objevovat zdejší krajinu a její příběhy pro zájemce bez rozdílu věku či místa bydliště. Vedením komentovaných výprav krajem, pořádáním zážitkových dílen a kulturních akcí a vydáváním tematických publikací umožňujeme jednotlivcům, zájmovým skupinám i vzdělávacím institucím navázat kontakt s krajinou a lidmi severních Čech a zasazujeme se tak o kulturní a sociální kontinuitu kraje.

Občanské sdružení Ze Severu chce zároveň být místem pro setkávání lidí, kteří mají o severní Čechy zájem, a zázemím pro jejich vlastní projekty v souladu s tímto posláním.

 

Více o nás

Občanské sdružení Ze Severu vzniklo v březnu roku 2010 jako odpověď na potřebu navázat a upevnit vztah s přírodní, kulturní a sociální krajinou našeho domova.

Severní Čechy jsou místem postiženým diskontinuitou. Spojení s minulostí zpřetrhal jak poválečný odsun sudetských Němců, tak systematické zahlazování paměti komunistickým režimem a rozvoj těžkého průmyslu v oblasti. Často už nezbyl nikdo, kdo by vyprávěl příběh této krajiny. Přesto v ní zanechal stopy, které je možné číst. Na činnost člověka odkazují chátrající kapličky v lesích, staré aleje u dnes již zaniklých cest i velkorypadla v měsíční krajině.

Severní Čechy vnímáme jako kraj, kde je možné cokoliv. Třeba aby jediná řeka změnila během půl století pětašedesátkrát své řečiště. Nebo aby na místech, kde jinde stojí rozhledny, vyrostlo panelové sídliště, skládka či povrchový důl. Nikdy nevíte, co najdete za zatáčkou.

Nechceme místní krajinu měnit nebo kritizovat. Rádi bychom na severní Čechy jednoduše „přiváděli řeč“, dávali slovo odborníkům, objevovali zajímavá místa a vyprávěli si jejich příběhy. Proto svoláváme komentované výpravy, vyrážíme na cyklojízdy krajinou a připravujeme tematické publikace. Zároveň chceme z našeho sdružení vytvořit platformu pro setkávání lidí, kteří mají severní Čechy rádi.

 

Co děláme

Naším záměrem je hledání přirozeného vztahu ke krajině, který nelze navázat přes okénko automobilu nebo displej digitálního fotoaparátu. Krajem je třeba jít. Silněji: putovat. Chceme si zapamatovat jména míst, vidět pomníčky, boží muka a kaple, ale i fabriky, skládky a dálnice. Navštěvovaná místa tedy nebudou nutně nej-hezčí a nej-zajímavější. Ale jsou naším domovem, měli bychom o nich vědět, znát jejich příběh a pečovat o ně. Zhruba jednou do měsíce proto budeme pořádat výlety různé náročnosti a různého zaměření (příroda, industriální krajina, kultura, náboženství, historie, lidé regionu) s důrazem na otevřenou a přátelskou atmosféru.


xxxx