Podpořte nás

Rádi uvítáme finanční pomoc od fyzických i právnických osob. Příspěvek můžete poslat na náš účet:

2600120240 / 2010

Všem dárcům srdečně děkujeme! Jelikož těm, kteří nás podpoří, bychom rádi poslali informace o naší činnosti, napište nám stručnou informaci o tom, kdy a jakou částkou jste nás podpořili. Pokud máte zájem uplatnit si dar při zúčtování daně, ozvěte se a my Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Limity pro uplatnění darů u fyzických osob:

  • Minimální uplatnitelná výše daru: 1000 Kč
  • Maximální uplatnitelná výše daru: 10% ze základu daně
  • Dar který bude větší než 10% ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 10% vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

Limity pro uplatnění darů u právnických osob:

  • Minimální uplatnitelná výše daru: 2000 Kč
  • Maximální uplatnitelná výše daru: 5% ze základu daně
  • Dar který bude větší než 5% ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 5% vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

xxxx