23.3. Za probouzející se přírodou Verneřicka

Milí přátelé,

po zimním spánku zveme na první jarní výpravu našeho sdružení, která se uskuteční v sobotu 23.3. Vydáme se za probouzející se přírodou Verneřicka na Děčínsku. Sraz účastníků bude v 9:05 na náměstí obce Kravaře, odkud se vydáme po zelené turistické značce proti proudu potoka Bobří soutěskou, která představuje jednu z velkých geomorfologických zajímavostí Českého středohoří. Bobří potok tu protéká přes sloupcovité čedičové výchozy kaskádou vodopádů, z nichž
největší dosahuje výšky osmi metrů. Zastihnout bychom zde mohli druhy, které již brzy na jaře využívají prvních teplých, slunečných dní. Přes
rozhlednu na Strážném vrchu se dále vydáme do Merboltic, kde se zastavíme na kozí farmě. Z Merboltic zamíříme ke Kamenné hůře, vrchu s
nebývale rozsáhlými kamennými moři. Povíme si zde něco o fauně a  flóře, která je navázaná na ledové jámy suťových polí. Výpravu
zakončíme ve Starém Šachově.Na výpravu se můžete hlásit na .


xxxx