‘Proběhlé akce’ Archív

14. 8. Vycházka z cyklu „krajinami severočeských měst“: Litvínov

Krátká reportáž z výpravy po severočeském Litvínově pod vedením kronikáře Václava Novotného a místního patriota Jana Setváka


Krajinou Karla Hynka Máchy, 10. 7. 2010

Krátká zpráva o tropické červencové výpravě z Bezdězu přes Čepelský vrch k Máchovu jezeru.


xxxx